Plan "A"

INSENTIF PENGENAL

Ahli yang baru mendaftar diberi pangkat AM. Kini disebut e-AM.
 Bersesuaian dengan konsep perniagaan SVR iaitu e-Dagang.
Picture
e-AM tidak layak mendapat imbuhan dari peringkat 5 ke bawah kecuali dia dinaikkan pangkat ke e-UM.
e-AM: Associate Manager.

Apabila memperkenalkan ahli baru, e-AM akan mendapat imbuhan sebanyak RM30.00 + RM2.00 = RM32.00 untuk setiap seorang (Direct Sponsor)
Jika mana-mana e-AM dibawahnya memperkenalkan ahli baru, beliau akan dibayar sebanyak RM2.00 seorang (sehingga 5 peringkat dibawahnya).

Contoh: jika setiap e-AM memperkenalkan hanya 3 ahli baru.  Pendapatannya ialah  RM816.00.
Picture

INSENTIF KEPIMPINAN
a)  e-UM  (Unit Manager)
e-UM merupakan pangkat kedua dalam hiraki SVR.  Ia adalah anugerah pencapaian sesaorang e-AM ke tahap yang telah ditetapkan oleh syarikat.  Untuk naik ke pangkat ini, e-AM mestilah memenuhi 2 syarat:
1.  Memperkenalkan sekurang-kurangnya 3 orang e-AM baru secara langsung (direct)
2.  Mempunyai 200 orang e-AM (ahli) di bawahnya/dalam kumpulannya dalam masa 6 bulan.
Sebagai e-UM, kadar imbuhan penajaan secara langsung (direct) telah meningkat daripada RM30.00 kepada RM40.00 setiap orang. Begitu juga dengan kadar 'overriding'.

Nilai bayaran yang diterima ialah RM10.00 setiap orang disemua peringkat (infiniti) KECUALI PERINGKAT 1 (DIRECT). Selagi ada pendaftaran baru di bawah kepimpinannya ia akan dibayar RM10.00 melainka jika ada ahli dibawahnya sudah mencapai status e-UM juga (sama pangkat).  Bayaran yang diperolehi dari kumpulan e-UM tersebut ialah RM2.00

Selain itu ia juga akan mendapat bonus tambahan setiap pendaftaran baru dari peringkat 1 hingga 5. ia juga sebagai satu galakan untuk terus menaja walaupun sudah dinaikkan pangkat.

PERINGKAT 1   RM10.00  (40 + 10 = 50)
PERINGKAT 2   RM8.00 (10 + 8 = 18)
PERINGKAT 3   RM6.00 (10 + 6 = 16)
PERINGKAT 4   RM4.00 (10 + 4 = 14)
PERINGKAT 5   RM2.00 (10 + 2 = 12) 
peringkat 6 dan seterusnya   RM10 infiniti.
Picture
 

MEMPERKENALKAN  AHLI BARU  SELEPAS KENAIKAN PANGKAT dari e-AM ke e-UM
Picture

b) e-GM  (Group Manager)

MEMPERKENALKAN AHLI BARU SELEPAS KENAIKAN PANGKAT dari e-UM ke e-GM
Picture
Pendapatan dari Plan A tiada had. Ia merupakan pendapatan harian kepada USAHAWAN SVR.  Usaha memajukan dan memperkukuh kumpulan akan membantu meningkatkan pendapatan di dalam Plan-Plan berikutnya yang dibayar secara bulanan.  Kejayaan Plan A adalah kunci kejayaan di lain-lain Plan.
Picture
Daftarlah Sekarang
 
Picture
PREVIOUS
Picture
NEXT
Laman ini hak milik DYNAMIC TEAM. Diselenggara oleh Kumpulan Pengurus SVR untuk kemudahan ahli Dynamic Team dan ia boleh dikongsi oleh semua peserta program SVR. Laman ini bukan laman resmi SVR dan sebarang perselisihan fakta hendaklah dirujuk kepada SVR International.